Blog

ABAD kənd tüstüsündən bilinər – Yuxulayan Kənd Təsərrüfatımız

Bu gün haqqında danışmaq istədiyim sahə Kənd Təsərrüfatı və bu sahədə STARTupların rolu barəsindədir. Neftdən sonra iqtisadiyyatımızda əsas yerlərdən birini tutan və ölkə əhalisinin yarısına qədərinin məşqulluğunun təmin etdiyi kənd təsərrüfatı sahəsi hələ dünya trendlərindən çox gedirdədir. Kənd təsərrüfatı sahəsində hər gün yeni texnologiyalar, startaplar peydə olarkən bizim fermerlərimiz ənənəvi Read More

ABAD kənd tüstüsündən bilinər. – Yuxulayan Kənd Təsərrüfatımız

Bu gün haqqında danışmaq istədiyim sahə Kənd Təsərrüfatı və bu sahədə STARTupların rolu barəsindədir. Neftdən sonra iqtisadiyyatımızda əsas yerlərdən birini tutan və ölkə əhalisinin yarısına qədərinin məşqulluğunun təmin etdiyi kənd təsərrüfatı sahəsi hələ dünya trendlərindən çox gedirdədir. Kənd təsərrüfatı sahəsində hər gün yeni texnologiyalar, startaplar peydə olarkən bizim fermerlərimiz ənənəvi Read More